Phương Trinh Jolie phản cảm-Bị mỉa mai không đủ tư cách dạy con, Phương Trinh Jolie nói gì?