phương tiện giao thông-Gần trăm chiếc ôtô đỗ kín sân trường ngày họp phụ huynh ở Thái Nguyên