Phương Thanh-Phương Thanh đính chính với cả nước tin đồn liên quan tới NSND Tự Long