phương oanh-Lựa chọn số phận tập 36: Ông Lộc bị tống tiền 10 tỷ để đổi lấy tự do cho con trai