phương hằng-Bà Phương Hằng cứ buồn tay là cho nhân viên Đại Nam 500 tới 1 tỷ chia nhau ăn xài: 'Với tui thì hông bao nhiêu, nhưng tụi nó vui...'