Phượng Chanel-Vũ Khắc Tiệp chắc chắn là 'chàng trai vàng trong làng khen bạn': Phượng Chanel cứ việc đăng ảnh, yên tâm 100% sẽ có Tiệp khen