Phượng Chanel-Phượng Chanel: Là tình nhân hay tình địch của Chanel và vô vàn các thể loại hàng hiệu khác?