Phương Anh-Hai cú out top 'nhớ đời': Khán giả điếng người khi đại diện Việt Nam không được gọi tên