Phùng Anh Lê-Cựu đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan