Phúc Yên-14 nhân viên y tế Bệnh viện Phúc Yên đến Sunny Club trong tuần cuối tháng 4