Phú Quốc-Nam thanh niên bị phạt 200.000 đồng sau ba lần sờ ngực, vuốt eo phụ nữ