phụ nữ lẳng lơ-Phụ nữ U40 mà có những dấu hiệu này chứng tỏ vẫn ăn chơi, 'lẳng lơ'