phù nề chân-Dấu hiệu phù chân cảnh báo căn bệnh nghiêm trọng, có thể phải cắt cụt chi