phụ huynh học sinh được nâng điểm-Xét xử gian lận thi THPT ở Sơn La: Con được nâng thêm 24,8 điểm, mẹ nói 'rất ngạc nhiên'