phụ huynh-Phụ huynh bức xúc vì con bị gạch đáp án, lời giải thích của giáo viên khiến ai cũng tâm phục khẩu phục