phóng viên tác nghiệp-Độc đáo những trường quay 'siêu thực' của phóng viên quốc tế tại kì thượng đỉnh Mỹ-Triều