phóng viên Mỹ-Bắt giữ người đàn ông sàm sỡ nữ phóng viên thể thao đang dẫn trực tiếp ở Mỹ