phong tỏa-Covid-19 tái bùng phát: Madrid áp đặt phong tỏa, yêu cầu quân đội hỗ trợ