phong tỏa-7 khu chung cư tại 1 phường ở Đà Nẵng bị phong tỏa do Covid-19