phòng ngừa ung thư-Ai khó mắc ung thư hơn? Những người có thói quen này tế bào K thường tránh xa