phóng hoả ở hà nội-Vụ đốt nhà trọ ở Hà Nội: Nam thanh niên bỏng hô hấp phải thở máy, tiên lượng nặng