phong hàm-Trưởng ban Tổ chức T.Ư: Phải khống chế số lượng tướng công an