phòng dịch Covid-19-Bạn trai ca mắc COVID-19 ở Đắk Lắk dương tính với SARS-CoV-2