phòng dịch corona-Người dân bớt lo lắng về bệnh COVID-19, không còn cảnh bịt kín mặt ra vào chung cư