phòng chống dịch covid-19-Gần 49.000 người nhiễm nCoV ở Đông Nam Á