phòng chống dịch bệnh-Cảm kích vì được cán bộ công an tại chốt kiểm dịch giúp đỡ, gia đình sản phụ đặt tên con là 'Công An'