Phòng chống dịch-TP.HCM yêu cầu người dân đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập