Phòng chống dịch-Hà Nội: 2 vợ chồng chống đối, gây rối tại chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ