Phòng chống dịch-Thai phụ cùng chồng dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất cao