phong cách của Phượng Chanel-Ngược đời thật sự: Phượng Chanel đeo thắt lưng thì bị chê hết lời, 'mang' lên cổ đeo lại có cái kết hoàn toàn khác