phơi quần áo-Lần đầu thấy phơi mực bằng… giàn phơi quần áo, nhiều người tưởng 'làm lố' nhưng khi đọc bình luận thì còn bất ngờ hơn