Phó Thủ tướng-Phó Thủ tướng điện đàm với Ngoại trưởng Singapore về phát biểu của ông Lý Hiển Long