Phố tàu ở nha trang-Khắc phục sai phạm kiểu đối phó ở ‘phố Tàu, nước Nga’