Phó giám đốc sở GTVT Cần Thơ-Bị tố bỏ con rơi con, nguyên Phó giám đốc Sở GT-VT Cần Thơ trần tình