Phố cổ Hà Nội-Kiểm tra hàng loạt quán bar, karaoke trên phố cổ Hà Nội