Phó chủ tịch VFF-Phó chủ tịch VFF lên chức, nắm giữ vai trò quan trọng tại AFC