Phó chủ tịch UBND TPHCM-Tướng Ngô Minh Châu được giới thiệu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM