Phó chủ tịch UBND TP HCM-Phó chủ tịch TP HCM: Tiêm vaccine Sinopharm trên tinh thần tự nguyện, đồng ý mới tiêm