Phó chủ tịch nước-Infographic Chân dung tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân