phim Trung Quốc-Phim của Triệu Lệ Dĩnh bị chấm 1 sao vì nữ chính xuất hiện quá nhiều