phim tháng 8-'Nhà trắng thất thủ: Kẻ phản bội' - Mike Banning đã đến lúc nên giải nghệ