phim tài liệu-Người đàn ông béo nhất thế giới nặng hơn 4 tạ, nằm một chỗ như liệt vẫn quyết tâm 'cứ ăn cho... chết thì thôi'