Phim luật trời-'Luật trời': Nữ hoàng phim xưa - Quỳnh Lam sinh con, Ngọc Lan tráo con gái thành con trai để chiếm gia tài