Phim không lối thoát-'Không lối thoát tập' 31: Vốn là tên giết người hàng loạt, bác sĩ Minh quyết thủ tiêu luôn cả 'bồ nhí' lẫn tình địch để bịt đầu mối