Phim Kẻ thứ 3-Kẻ Thứ 3 bị hạn chế suất chiếu, Lý Nhã Kỳ chơi lớn bao nguyên rạp mời khán giả vào xem