phim điện ảnh-Phim của Trấn Thành thu 117 tỷ đồng sau 4 ngày: Thật hay ảo?