phim cấm chiếu-Phim của Phan Đăng Di bị dừng chiếu trên HBO, nữ chính Ngọc Anh nói gì?