Phillip Nguyễn-Linh Rin xài mãi 1 chiếc túi, mặc kệ cả Vbiz đổi đồ xoành xoạch