Philippines-'Choáng' với hình ảnh các 'bợm nhậu' mùa nước lũ ở Philippines