Philippines-Tổng thống Philippines nhắc lại vụ thắng kiện Trung Quốc về Biển Đông tại LHQ