phí trước bạ-Giá bán nhiều loại xe máy tiếp tục tăng, chênh lệch cao so với giá đề xuất