phi thuế quan-Nông sản xuất khẩu châu Âu: Áp lực vượt rào cản phi thuế quan

  • Nông sản xuất khẩu châu Âu: Áp lực vượt rào cản phi thuế quan

    Nông sản xuất khẩu châu Âu: Áp lực vượt rào cản phi thuế quan

    ông sản xuất khẩu sẽ chính thức bị kiểm soát chặt chẽ khi sang thị trường châu Âu từ ngày 1/9/2019. Đây là thông điệp được EU đưa ra đối với các loại hàng nông sản nhập khẩu từ các nước, trong đó có Việt Nam. Châu Âu là thị trường rất khó tính, nhưng nếu nông sản Việt đáp ứng được các yêu cầu sang thị trường này thì cũng sẽ dễ dàng đến được các thị trường khác.