Phi Nhung qua đời vì Covid-19-Xúc động lý do cố ca sĩ Phi Nhung không bao giờ sơn móng tay lúc sinh thời, có liên quan đến các con nuôi?