Phi Nhung-Con gái nuôi Phi Nhung đăng đàn bức xúc khi bị nói bất hiếu với cha mẹ ruột