phi hành gia-Vì sao các nhà du hành phải thở toàn oxy trước khi ra ngoài vũ trụ?